Aktuality

Analýza: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

Prečítajte si analýzu záverov spoločného seminára Zastúpenia EK v SR a INEKO o pracovnej imigrácii. Okrem iného sa dozviete:

 • Spomedzi takmer 187-tisíc nezamestnaných ku koncu marca 2018 bolo 85,1 % znevýhodnených, teda najmä dlhodobo nezamestnaných, starších alebo veľmi mladých ľudí s prevažne s nízkou kvalifikáciou. Nezamestnaní sa koncentrujú v krajoch BB, KE a PO.
 • Podnikateľom najmä v západných okresoch chýbajú ľudia, keď ku koncu marca nahlásili vyše 77-tisíc voľných pracovných miest. Čoraz väčšia časť firiem (38 % podľa aprílovej ankety PAS a INEKO medzi 115 firmami) je kvôli nedostatku pracovníkov nútená odmietať zákazky, čo môže mať negatívny dopad na ekonomický rast.
 • Cudzinci sú podľa väčšiny podnikateľov produktívnejší ako domáci nezamestnaní, ich počet na Slovensku preto stúpa a ku koncu marca dosiahol 52-tisíc, z toho najviac Srbov, Rumunov a Ukrajincov.
 • Dlhodobo bude v záujme pružnosti a minimalizácie negatívneho vplyvu na domáce obyvateľstvo potrebné zamerať sa na komplexnejšiu zmenu imigračného systému, vrátane zavedenia cieleného výberu imigrantov na základe dopredu definovaných kritérií.
 • Súčasne je potrebné lepšie využívať potenciál domácej pracovnej sily, čoho podmienkou je v prvom rade zvýšenie kvality vzdelávacieho systému. Napríklad atraktívnejšie a kvalitnejšie vysoké školy sú cestou k obmedzeniu odchodu mladých ľudí do zahraničia a prilákaniu tých šikovných zvonka.

Dátum: 18.05.18Analýza: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

INEKO podporuje redaktorov, ktorí zvýšili dôveryhodnosť spravodajstva RTVS

S veľkými obavami sledujeme kroky nového vedenia RTVS v ostatnom období, najmä v personálnej oblasti. Spravodajstvo RTVS sa v predošlých rokoch stalo rešpektovaným, dôveryhodným a vo verejnosti sledovaným nezávislým zdrojom správ. Bolo to o to cennejšie, že sme v minulosti boli často svedkami ovplyvňovania a niekedy až únosu verejnoprávnej televízie politickou mocou.

Slobodné médiá verejnosť potrebuje, aby dokázala lepšie rozlišovať pravdu od poloprávd a lží, spravodlivosť od neprávosti. Aby politici a ľudia v ich pozadí nemohli skryte zneužívať získanú moc a aby sme v otvorenej diskusii hľadali čo najlepšie riešenia ekonomických aj sociálnych problémov. Preto sú slobodné médiá pilierom demokracie a tiež kvality života nás a našich detí.

Obávame sa, že zlá atmosféra vo vnútri RTVS, ktorá už vyústila do náhleho prepúšťania dlhoročných redaktorov spravodajstva a obmedzovania aktivity ďalších, môže narušiť objektívnosť a dôveryhodnosť mienkotvornej inštitúcie. Vedenie aj redaktori by mali vo vzájomnej diskusii hľadať cesty, ako tomu zabrániť a ako napraviť vzniknuté škody. V tejto diskusii podporujeme redaktorov, ktorí sa v uplynulých rokoch každodennou prácou podieľali na zvýšení dôveryhodnosti RTVS. Dlhodobo preukazovali, že dávajú prednosť hľadaniu pravdy pred vonkajšími vplyvmi a pred formálnou vyváženosťou spravodajských príspevkov.

Pre verejnosť je dôležité poznať príčiny napätia a aktuálnych zmien v RTVS, preto vítame aj otvorené informovanie o dianí a postojoch zúčastnených strán. Práve zapojenie širokej verejnosti môže znížiť riziko, že sa RTVS opäť podriadi záujmom politickej moci.

Na záver chceme vyjadriť poľutovanie nad tým, že v RTVS už výmenou generálneho riaditeľa, širšieho manažmentu a v súčasnosti aj redaktorov dochádza k prerušeniu kontinuity, ktorej výsledky potvrdzujú čísla sledovanosti či vnímanej objektívnosti. Akákoľvek inštitúcia môže napredovať len vtedy, ak dokáže oceniť dobré výsledky práce a vytvárať podmienky pre ich pokračovanie. Nerešpektovanie zásluh vedie naopak k zaostávaniu a celkovému úpadku. Aj týmto stanoviskom chceme prispieť k tomu, aby sa tak v prípade RTVS nestalo.

Dátum: 2.05.18INEKO podporuje redaktorov, ktorí zvýšili dôveryhodnosť spravodajstva RTVS

Seminár: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

V piatok 27.4.2018 sme zorganizovali v Bratislave seminár o pracovnej imigrácii. Prečítajte si závery zo seminára zhrnuté v tlačovej správe.

Dátum: 23.04.18Seminár: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

Pridaná hodnota – o čom vypovedá, aké ma výhody a ktoré školy dosahujú najlepšie hodnoty?

V tomto blogu sa dočítate, o čom vypovedá pridaná hodnota vo vzdelávaní a že najviac dokážu v predmete slovenský jazyk svojich absolventov posunúť súkromné školy. Výraznejšie sa zlepšia gymnazisti, a to najmä v žilinskom kraji.

Dátum: 13.04.18Pridaná hodnota – o čom vypovedá, aké ma výhody a ktoré školy dosahujú najlepšie hodnoty?

INEKO hľadá junior analytika/čku pre oblasť dopravy

INEKO hľadá junior analytika/čku pre oblasť dopravy s možnosťou práce aj na skrátený úväzok, napr. popri štúdiu. Požadujeme analytické myslenie, znalosť angličtiny a záujem o verejné veci. Orientácia v sektore dopravy je výhodou. Životopis a prípadne aj krátky motivačný list (max 1 strana) posielajte na adresu kovacik@ineko.sk.

Dátum: 12.04.18INEKO hľadá junior analytika/čku pre oblasť dopravy

← Staršie články 

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Embassy of United States, Kyiv, Ukraine
 • Európska komisia
 • Fond pre transparetné Slovensko
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Nadacia Eset
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • US Embassy
 • Union zdravotná poisťovňa